OFERTA

  • Wykonawstwo oprzyrządowania do maszyn
  • Wykonawstwo narzędzi
  • Kooperacja w zakresie wykonawstwa odkuwek, odlewów, wtrysków
  • Doradztwo techniczno-technologiczne
  • Dostawy stali narzędziowej
  • Dostawy metali kolorowych oraz grafitu